Vogels in de tuin, altijd welkom.

Deze dialezing behandeld het leven van de vogels in de tuin door de vier jaargetijden heen. Aan de hand van het opknappen en herinrichten van een oude tuin kijken we hoe het vogel leven zich ontwikkeld. Door het ophangen van nestkasten kunnen we het plezier in de tuin nog aanzienlijk vergroten.

Voorjaar:
Door het aanplanten van diverse struiken en planten kunnen we vogels binden aan onze tuin. Bloeiende planten trekken immers veel insecten aan, die op hun beurt weer insecten etende vogels aantrekken. In het najaar vormt het zaad weer voer voor de zaadetende vogels. Het aanleggen van een vijver of waterpartij is nog zo’n element waardoor vogels zich net even meer tot onze tuin aangetrokken voelen dan bij de buren. Hebben ze de tuin tot hun territorium gemaakt dan kunnen we genieten van het prachtkleed van de mannetjes en hun vaak uitbundige zang.

Zomer:
Het broedseizoen brengt weer hele andere verrassingen met zich mee. Veel vogels zijn druk geweest met nestelen en broeden nu op de eieren. Als de jongen eenmaal zijn geboren breekt er opnieuw een drukke tijd voor ze aan. Al die hongerige bekjes moeten dagelijks worden voorzien van het nodige voer. Vooral als de jonge vogels gaan uitvliegen komen de beide ouders tijd te kort. Er liggen ook nog eens allerlei gevaren op de loer.

Herfst:
In de late zomer en vroege herfst verwisselen de vogels hun complete verenkleed. Een aantal maakt zich klaar voor nog zo’n fenomeen: De grote vogeltrek. In onze tuin krijgen we dan wintergasten uit het hoge noorden en “onze” vogels trekken naar Zuid-Europa en zelfs Afrika. Maar niet alle vogels trekken weg. Er zijn ook vogels die het hele jaar blijven, die noemen we standvogels, zoals sommige soorten Uilen, Hoenders en Kraaiachtigen. Het Roodborstje waarvan we denken dat hij de hele zomer ook al in de tuin zat kan dus uit Noorwegen komen.

Winter:
Natuurlijk mag het hoofdstuk wintervoedering niet ontbreken. In de winter zijn we niet actief in de tuin maar toch is het mogelijk om ervan te genieten. Het ophangen van vetbollen, pinda’s of houders met voer laat soms leuke verrassingen zien.

N.B.: Tijdens de pauze bieden wij u de mogelijkheid om unieke passe-partout ansichtkaarten te kopen met foto’s uit de lezing. Ook verkopen wij een beperkt aantal fraaie natuurboeken.