De Arkemheense polder

Arke betekend dam, sluis of grenswal en Mheen verwijst naar gemeenschappelijk bezit. Kortweg: Dit gemeenschappelijke natte weidegebied omgeven door een wal ligt ingeklemd tussen de A28 bij Nijkerk, Amersfoort-noord, het Nijkerkernauw bij Zuidelijk Flevoland en Putten. Vanaf de dijk van Putten naar Spakenburg heb je een mooi overzicht over deze “platte pannekoek” met maar enkele boerderijen en bomen. Tijdens de ruilverkavelingen in de jaren 60 besloten een aantal “eigenwijze boeren” hier niet aan mee te doen.
Hierdoor lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan en daarom zijn de natuurwaarden in het gebied nog zo hoog. In het gebied liggen diverse wielen of waaien. Dit zijn grote min of meer ronde plassen die door dijkdoorbraken vanuit het vroegere IJsselmeer zijn ontstaan door draaikolken.

De sloten in het gebied zijn dus nog meeanderend en daardoor houden ze langer water vast. Een gevolg hiervan is dat de polder naar verhouding erg NAT is. Het oude stoomgemaal Hertog Reijnout, is nu als museum ingericht maar werkt nog op gezette data. Voor informatie raadpleeg de website: www.stoomgemaalnijkerk.nl Het huidige waterbeheer wordt met een nieuw gemaal geregeld.

Arkemheen staat bekend om de hoge dichtheden broedende Grutto’s, Tureluurs, Kieviten en Watersnippen. Voorheen broedde ook de Kemphaan nog in het gebied maar die zie je er nu alleen nog maar op doortrek. De polder word doorsneden door de Arkervaart waarin een fraai eiland ligt. Hier treffen we vaak vele soorten eenden aan en broedende Futen.

In de winter vinden we er grote dichtheden Kleine Zwanen en Ganzen. In het voorjaar zien we de doortrek van Goudplevieren die vaak even pleisteren om op te vetten.
Zo volgen we de vier seizoenen op de voet en zien de veranderingen in het weidse landschap.

N.B.: Tijdens de pauze bieden wij u de mogelijkheid om unieke passe-partout ansichtkaarten te kopen met foto’s uit de lezing. Ook verkopen wij een beperkt aantal fraaie natuurboeken.