Het Langbroekergebied

ligt globaal tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn. In de middeleeuwen een oud veenmoeras maar nadat diverse Weteringen waren aangelegd en het overtollige water kon worden afgevoerd werd het langzaam droger. Zo werden door rijke kooplui uit de stad Utrecht de eerste grote landgoederen gekocht waarop later de landhuizen en kastelen werden gebouwd, totaal 19 stuks. Diverse fraaie namen zoals Beverweerd, Sterkenburg, Sandenburg, Rhodesteyn en Hindersteyn, herinneren nog aan deze oude tijd.
Boeren en pachters vestigden zich in de buurt waarna een levendige handel in allerlei goederen ontstond. Uiteindelijk ontstond er een prachtig afwisselend gebied met kleinschalige veeteelt, land en akkerbouw, boomgaarden en hakhout. De handel maar ook mensen werden met zogenaamde Kromme Rijnders (platbodemboten) via de Wetering vervoerd. De boten werden door mensen voortgetrokken voor paarden was dit verboden. Als je met een paard werd betrapt bedroeg de boete 10 cent. Hier ging 2 cent van de de armenpot van de gemeente.

Ondanks het huidige drukke autoverkeer ademt het gebied ook nu nog een aangename rust uit. De landbouw bestaat nu helaas hoofdzakelijk nog uit maisteelt en de veehouderij is sterk terug gedrongen. Ook oude natuurwaarden werden hertsteld en zo ontstond het huidige afwisselende coulissen landschap waar de Reeen zich thuisvoelen. In het gebied vinden we nog veel knotwilgen met diverse daarin levende vogelsoorten zoals Steenuil, Kerkuil en Ringmus. Ook de prachtige IJsvogel komt nog veel voor en broed meestal op de landgoederen.
Bij deze zeer afwisselende serie ligt de nadruk op sfeerlicht in de zeer vroege ochtend en late avonduren.

N.B.: Tijdens de pauze bieden wij u de mogelijkheid om unieke passe-partout ansichtkaarten te kopen met foto’s uit de lezing. Ook verkopen wij een beperkt aantal fraaie natuurboeken.