De natte Oostvaardersplassen: TOP moeras.

Eigenlijk belanden we hier op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Na bedijking en drooglegging van Zuidelijk Flevoland bleef er een plas-dras gebied liggen tussen Lelystad en Almere. Eigenlijk ging het hier om het diepste gedeelte van het voormalige IJsselmeer. De overheid besloot om dit gebied pas later te gaan droogleggen en liet het een aantal jaren ongemoeid liggen. Zo ontstond een uniek moeras dat later werd uitgeroepen tot Nationaal Park. Het is nu één van de belangrijkste moerasgebieden van West-Europa en eigendom van Staatsbosbeheer. Deze horen het gebied te beheren maar eigenlijk is het de Grauwe Gans die de beheerder is. Door zijn massale voorkomen en het eten van jonge rietscheuten in het vroege voorjaar zorgt hij ervoor dat het gebied open blijft en niet dichtgroeit en op den duur verland.
In het gebied zijn Konikpaarden en Heckrunderen uitgezet die moeten voorkomen dat het gebied dichtgroeid met bomen. Later werden er ook nog eens Edelherten aan toegevoegd. Door de voedselkwaliteit plantte alles zich sneller voort dan berekend en nu moet de mens weer ingrijpen om de bestanden te reguleren.
Maar de OVP staat niet alleen bekend om zijn zoogdieren, vooral watervogels voelen zich in dit moeras bijzonder thuis. We gaan dus op zoek naar Lepelaars, Aalscholvers, Roerdompen en nog vele andere soorten vogels. Ook landschappelijk is het heel mooi en in het najaar dient het moeras als rust en voedselplek voor vele soorten trekvogels. Zij blijven er een aantal weken om op te vetten alvorens te vertrekken naar zuidelijker oorden, bang voor de naderende winter. Eind september staat in het teken van de bronst (paartijd) van de Edelherten. Overal hoor je het geburl van de mannetjes die soms strijd leveren voor de mooiste dames.

N.B.: Tijdens de pauze bieden wij u de mogelijkheid om unieke passe-partout ansichtkaarten te kopen met foto’s uit de lezing. Ook verkopen wij een beperkt aantal fraaie natuurboeken.